Kinderbijslag - Zasiłek rodzinny z Belgii

Zasiłek rodzinny jest finansowym wsparciem przeznaczonym na wychowanie dziecka i zapewnienie mu stabilizacji. Świadczenie to jest wypłacane jednemu z rodziców lub opiekunów (najczęściej matce). O zasiłek rodzinny można starać się z chwilą podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Belgii.
Osoby, które pracują już jakiś czas na terenie Belgii, a nie wnioskowały jeszcze o zasiłek rodzinny, mogą to zrobić w każdej chwili. Zasiłek zostanie przyznany i wyrównany maksymalnie do 5 lat wstecz, od chwili podjęcia pracy na terenie Belgii.

Prawo do świadczenia rodzinnego

Osoby posiadające w Belgii status pracownika lub uprawnionego do pobrania jednego z zasiłków pracowniczych (bezrobotnego, chorobowego, emerytalnego lub inwalidzkiego) lub też prowadzą własną działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Belgii, niezależnie od narodowości, mają prawo do belgijskiego świadczenia rodzinnego.

Osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego

Co do zasady o zasiłek rodzinny występuje ojciec. Jeśli ojciec nie pracuje (na minimum pół etatu), wtedy o zasiłek rodzinny występuje matka. Okres choroby (z prawem do zasiłku chorobowego czy renty inwalidzkiej), okres bezrobocia (z prawem do zasiłku dla bezrobotnych) traktuje się jako okresy zatrudnienia.
Jeśli jedno z rodziców ma status pracownika pracującego na minimum pół etatu, a drugi rodzic ma status osoby prowadzącej działalność gospodarczą, to o zasiłek rodzinny występuje osoba ze statusem pracownika.
Jeżeli oboje rodzice mają status pracownika i pracują na minimum pół etatu, to o zasiłek rodzinny wnioskuje ojciec dziecka. Osoba nie będąca biologicznym rodzicem dziecka, ale pozostająca w związku z ojcem/matką dziecka, także ma prawo do zasiłku rodzinnego pod następującymi warunkami:
• mieszka pod jednym dachem z dzieckiem partnera/współmałżonka (wspólne zameldowanie)
• posiada jeden z wcześniej wymienionych statusów
•żaden z członków rodziny dziecka mających pierwszeństwo do ubiegania się o zasiłek rodzinny i mieszkających pod jednym dachem z dzieckiem lub pod innym adresem nie może ubiegać się o zasiłek rodzinny.

 Do kiedy mogę otrzymywać zasiłek rodzinny?

• Do 18. roku życia dziecka. Prawo do tych świadczeń wygasa 31 sierpnia w roku, w którym dziecko kończy 18 lat.
• Do 21. roku życia dziecka niepełnosprawnego. Niepełnosprawne dziecko, z uznanym stopniem upośledzenia (minimum 66% - zgodnie z belgijskimi wytycznymi), ma prawo do zasiłku rodzinnego aż do momentu osiągnięcia wieku 21 lat. Niepełnosprawne dziecko może również pracować, zachowując prawo do zasiłku rodzinnego do 21. roku życia.
• Do 25. roku życia dziecka, które się uczy. Dzieci pomiędzy 18. a 25. rokiem życia, które uczą się w trybie dziennym, pod pewnymi warunkami zachowują prawo do zasiłku rodzinnego. Fundusz, wypłacający zasiłki dokładnie weryfikuje, do jakiej szkoły uczęszcza dziecko, w jakim trybie się uczy i ile zarabia.

Czas oczekiwania Kinderbijslag

Nie można określić jednoznacznie ile czasu będzie trzeba oczekiwać na wypłatę zasiłku. Jest to spowodowane przede wszystkim przepływem informacji między Kinderbijslagfonds, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Polsce (dotyczy dzieci mieszkających w Polsce) oraz licznymi zapytaniami i ankietami ze strony Belgii. Należy się liczyć z tym, że trwa to szacunkowo około kilku miesięcy.

Wypłata świadczenia

Zgodnie z belgijskim prawem zasiłek rodzinny jest wypłacany matce dziecka. W przypadku kiedy dziecko jest pod faktyczną opieka innej osoby, ta właśnie osoba otrzymuje świadczenia. Wypłata tych świadczeń odbywa się na rachunek bankowy opiekuna (matki) lub za pośrednictwem czeku imiennego.

Zgłoś się do nas!

Wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia.

Mamy wiele punktów w całej Polsce!

Znajdź najbliższy oddział w swojej okolicy i zgłoś się do nich.

 

tłumaczenia poznań

Zleć nam tłumaczenie.

Wypełnij formularz

Stworzyliśmy serwis Zamówienia online z myślą o naszych klientach. W prosty i łatwy sposób można wysłać zapytanie oraz złożyć zlecenie.

tłumacz poznań

Zostań naszym

Partnerem franczyzowym

Przekażemy Państwu szczegółowe dane dotyczące współpracy w sieci franczyzowej i wytłumaczymy, jak funkcjonuje profesjonalna agencja tłumaczeniowa...

Dane kontaktowe
Wybierz oddział najbliżej Ciebie

Agencjatlumaczen.pl
ul.Leszczynowa 90
80-175 Gdańsk

kom. +48 506 994 121
info@agencjatlumaczen.pl

Szybki kontakt
Wszystkie pola są wymagane